OPEN UP! Debat in de Klas

Jongeren moeten worden voorbereid op een uitdagende en veranderende samenleving. Samenwerken, problemen kritisch bevragen, en actief deelnemen aan de maatschappij zijn hierbij van essentieel belang. Via debatonderwijs geven wij jongeren de kans deze vaardigheden te leren en direct te gebruiken.

Hoe pakken we dat aan?

Wij empoweren jongeren door het ontwikkelen van vaardigheden om je stem te laten horen en om zelf regie te nemen.
Wij mobiliseren jongeren aan de hand van belangrijke thema’s die spelen op school of in de maatschappij.
Wij verbinden jongeren, docenten, en autoriteiten om samen te werken in een project.

Wat gaan we doen?

  • We geven train-de-trainer-trainingen en lesmateriaal aan docenten om debattraining te geven en debatten te organiseren. Indien nodig staan wij zelf voor de klas of zaal.
  • We organiseren en faciliteren debatten tussen jongeren en betrokkenen uit de omgeving.
  • We helpen bij het opzetten van een gecertificeerde debathub

Resultaat 1

De jongeren hebben meer vaardigheden in leiderschap, kritisch denken, debatteren en organiseren.

Resultaat 2

De jongeren komen effectief op voor onderwerpen die zij belangrijk vinden, zoals pesten, klimaat en de toekomst.

Resultaat 3

De docenten krijgen handvatten om hun leerlingen effectief te leren debatteren en om gevoelige onderwerpen in de klas bespreekbaar te maken.