Open Up, Let youth be heard

Open Up geeft jongeren een stem door hen te leren om kritisch over hun eigen problemen na te denken, hier grip op te krijgen en hun mening te formuleren over hoe het anders kan. Op basis hiervan gaan ze in gesprek met autoriteiten en betrokkenen uit hun omgeving, zoals politie of wijkbewoners.

 

Waarom doen we dit?

Jongeren weten niet hoe ze hun stem kunnen laten horen en problemen in hun omgeving kunnen aanpakken. Ze voelen zich niet gezien en gehoord door besluitvormers en trekken zich boos en teleurgesteld terug. Tegelijkertijd willen besluitvormers en professionals in de omgeving van de jongeren graag weten wat er in hen omgaat en hoe ze hen beter kunnen bedienen. Politie en (lokale) bestuurders zijn dan ook erg enthousiast om met jongeren in debat te gaan.

Hoe pakken we dat aan?

Onze aanpak typeert zich door deze 3 topics:

  • Verbinden met andere jongeren en met autoriteiten en betrokkenen op alle niveaus, zoals de politici, bestuurders, wijkbewoners en de politie.
  • Mobiliseren van jongeren, autoriteiten, wijkbewoners, jongerenwerkers etc. om samen te werken en problemen aan te pakken.
  • Empoweren door het ontwikkelen van vaardigheden om je stem te laten horen en om zelf regie te nemen.

We passen onze aanpak altijd aan op de lokale situatie. Dit betekent dat we debatteren over thema’s die belangrijk zijn voor de jongeren uit de buurt en dat professionals uitgenodigd worden die ook daadwerkelijk van belang zijn bij de thema’s.

Wat gaan we doen?

  • We organiseren en faciliteren debatten en dialoog tussen jongeren en betrokkenen uit de omgeving.
  • We geven train-de-trainer-trainingen aan jongeren en jongerenwerkers om zelf debattraining te kunnen geven.
  • We helpen bij het opzetten van een gecertificeerde debathub
  • Maatwerk: thema’s die voor jongeren belangrijk zijn