Wat

Open Up empowert jongeren door het ontwikkelen van cruciale vaardigheden om hun stem te laten horen, oplossingen te bedenken, en hierover regie te nemen.
Wij mobiliseren jongeren, autoriteiten, school en de wijk om samen te werken en problemen aan te pakken.
Jongeren worden verbonden met elkaar en met autoriteiten, zodat zij betrokken worden op alle niveaus en hun mening telt.

Waarom

Jongeren zien de problemen in hun omgeving, maar weten niet hoe hier een stem aan te geven en gehoord te worden. Autoriteiten willen graag problemen aanpakken, maar slagen er niet in contact met jongeren te krijgen. Zo weten zij niet wat er speelt en wat nodig is. Open Up! verbindt deze mensen met elkaar door middel van een constructief debat.

 

Hoe

  • We organiseren en faciliteren debat en dialoog tussen jongeren en betrokkenen uit de omgeving.
  • We geven train-de-trainer-trainingen aan jongeren, docenten en jongerenwerkers om zelf debattraining te kunnen geven.
  • We helpen bij het opzetten van een gecertificeerde debat hub die structureel dialoog in de wijk op kan zetten.
  • We leveren maatwerk. We spreken thema’s aan die jongeren belangrijk vinden en leggen de regie bij hen.