Wat influencers kunnen leren van debaters

Doutzen Kroes haalde onlangs de nationale en internationale media met haar pleidooi om “na te denken” en “vragen te stellen” over het coronavirus. Haar mysterieuze toon sloeg niet goed aan. Ze werd beticht van het verspreiden van complottheorieën. Of op zijn minst leek ze erg goed van complotdenkers te hebben afgekeken. Hoe had ze dit beter kunnen aanpakken? Een close read van haar Instagram-post.

Bij debatteren is het belangrijk dat je niet alleen problemen bedenkt. Je moet ook oplossingen kunnen verzinnen. Bij debat gebruiken we daar het standaardgeschilmodel voor. Kort uitgelegd: er zijn problemen in de wereld. Je kunt een actie bedenken: de stelling van het debat. Als je wilt bewijzen dat dit een goede stelling is, dan moet je uitleggen dat de actie werkt, gerechtvaardigd is, en dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Maar kijk eens naar Doutzen’s Instagrampost. Ze lijkt eigenlijk alleen maar vragen te stellen. Ze beantwoorden zit er blijkbaar niet in. En dat zorgt ervoor dat ze de interpretatie over laat aan de lezer. Dáárom zijn veel critici bang dat ze complotdenkers een niet te missen kans oplegt. Zorg er dus voor dat je minder onhelder bent: kop je eigen voorzet in.

Tip 1: Wie de vraag stelt, moet hem ook beantwoorden.

We zijn heel blij met Doutzen’s oproep om logisch na te denken! En we zijn het eens dat dit de superkracht is van veel mensen. Helaas maakt ze hier haar argumenten niet af. Ze mist een stukje logica.

Een argument bestaat uit drie onderdelen: de hoofdgedachte, de redenatie en het bewijs. Het is niet geheel duidelijk wat Doutzen’s hoofdgedachte is, omdat ze alles vragend opschrijft. Wanneer je een duidelijke hoofdgedachte hebt, maak je deze bevestigend. Daarnaast trekt ze vaak verbanden zonder deze te bewijzen. Zo suggereert ze dat er een belangenconflict is aangezien er maar zes bedrijven zijn die het merendeel van de media zouden bezitten. Maar ze legt niet uit waarom dit noodzakelijk tot een belangenconflict leidt. Ook geeft ze geen bewijs voor deze stelling. Daardoor blijft de lezer met veel twijfels achter.

Tip 2: laat het publiek niet met twijfels zitten: beantwoord hun twijfels zélf.

Hoe kan het beter?

Er zit een sterke kern verstopt in Doutzen’s betoog. Als je de effecten van corona wilt verminderen, dan is het goed om gezond te leven. Ik heb daarom aan een jongere gevraagd hoe zij deze kernboodschap van Doutzen zou willen uitdragen. Hier is haar argument:

“Corona is een erge ziekte. Overheden hebben het vooral over hoe we kunnen voorkomen dat we dit virus krijgen. Maar als je het virus al hebt, dan helpt daar geen mondkapje tegen. Overheden zouden veel meer moeten benadrukken dat we gezonder moeten gaan leven. Je bewapenen tegen corona betekent strijden in de sportschool. Dit is algemeen bekend, en daarom vinden we het jammer dat de media hier geen belangrijker punt van maakt.”

Dit lijkt me een véél krachtiger statement. Het beantwoordt mijn vragen meteen en is helder geformuleerd. Doutzen kan altijd bij onze jongeren om debatadvies aankloppen!

Wil jij ook beter kunnen debatteren dan een supermodel? Neem dan contact met ons op!

Een reactie op “Wat influencers kunnen leren van debaters

  1. Pingback: Wil je jongeren overtuigen? Luister dan eerst naar hen. - Open UP

Reacties zijn gesloten.