Open Up voor Young Professionals

Over Open Up

Open Up helpt jongeren en young professionals om hun stem te laten horen over de problemen waar zij tegenaan lopen. Door constructieve oplossingen te bedenken en in gesprek te gaan met relevante stakeholders op alle niveaus, kunnen deze jongeren en young professionals de regie nemen.

Waarom

Jongeren en young professionals zien de problemen in hun omgeving, maar weten niet hoe hier een stem aan te geven en gehoord te worden. Autoriteiten en stakeholders willen graag problemen aanpakken, maar slagen er niet in waardevol en duurzaam contact met jongeren te krijgen. Zo weten zij niet wat er speelt en wat nodig is. Open Up! verbindt deze mensen met elkaar door middel van een constructief debat.

Hoe

We organiseren en faciliteren debat en dialoog tussen jongeren/young professionals en betrokkenen uit de omgeving.
We geven train-de-trainer-trainingen aan jongeren, docenten, en andere professionals om zelf debattraining te kunnen geven.
We helpen bij het opzetten van een gecertificeerde debat hub die structureel dialoog in de lokale gemeenschap, in het onderwijs of in een sector op kan zetten.
We leveren maatwerk. We spreken thema’s aan die de doelgroep belangrijk vindt en leggen de regie bij hen.

Mogelijkheden

In de projecten van Open Up combineren we standaard twee elementen:

  • Skills-building voor de deelnemers
  • Verbinding tussen deelnemers en autoriteiten.

Deze elementen worden op maat gesneden naar de behoefte van de partner.

 

1. Skills building

Het skills-building traject is toegesneden op het ontwikkelen van de volgende vaardigheden:
Constructief debatteren en dialoog;
Opzetten van een lobby- en communicatieplan;
Kennis en vaardigheden om dialogen met de lokale omgeving en stakeholders op te kunnen bouwen en om te lobbyen.

Open Up! kan hierbij op de volgende manieren aan bijdragen
Train-de-Trainer-training waarin uw medewerkers de kennis en expertise ontwikkelen, waarmee zij anderen kunnen trainen. Zo kan het skills-building traject direct in uw organisatie landen (Train-de-Trainer, 2 dagen);
Trainingen voor young professionals: onze bevlogen trainers werken direct met uw doelgroep, om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.
Belangrijk: wij beginnen altijd met een probleemschets en het formuleren van (leer)doelen samen met de organisatie en de direct betrokkenen, om de skills-building direct te koppelen aan de behoeften van de organisatie.

2. Verbinden

Dit onderdeel is gericht op het versterken van het geluid van de organisatie naar de stakeholders toe.
We zijn in het bijzonder expert in het verbinden van doelgroepen met verschillende achtergronden. Zo verbinden wij graag de academie met de straat.
Open Up en de partner gaan samen het volgende traject aan:
Het organiseren van een bijeenkomst/dialoog/debat tussen de stakeholders, inclusief opstellen van vorm en doel van de bijeenkomst.
Uitnodigen van sprekers en toehoorders, regelen locatie, etc.
Voorbereiding van de sprekers van uw organisatie, d.m.v. het skills-building traject of een maatwerktraining.